Historique-NL

Meer dan 35 jaar ervaring

De oorsprong van de firma MPI gaat terug tot 1975, het jaar waarin een eigenaar van steengroeven de nevenproducten van zijn ontginningsplaatsen rendabel wilde maken en besloot tot het financieren van de ontwikkeling en fabricage van een kunststof die hoofdzakelijk bestond uit fijngemalen mineralen.

Zijn project leidde in oktober 1985 tot de oprichting van firma MPI voor het produceren en in de handel brengen van uit kunststeen gegoten elementen. Aanvankelijk gebeurde de productie op zeer ambachtelijke wijze, maar sindsdien is de onderneming sterk geëvolueerd.

In 2007 verliet MPI immers haar historische site in Soumagne, waar ze beschikte over een oppervlakte van ongeveer 6000 m² en van weinig geautomatiseerde uitrustingen, om zich te vestigen in de industriezone van Barchon, in gebouwen met een totale oppervlakte van 12 000 m². Van die gelegenheid maakte ze gebruik om zich te voorzien van veel krachtiger verwerkingsmachines, om op een meer professionele, doelmatige en snelle wijze te kunnen voldoen aan een toenemende vraag die steeds gevarieerder werd.

Dankzij onze ervaring bieden we producten en diensten aan van optimale kwaliteit en esthetiek. Wij dragen er zorg voor om de met de klanten overeengekomen budgetten en termijnen strikt te respecteren.