Receveurs de Douche-EN

Cherbourg 1395 x 750 - G

CARACTERE:
Minimaliste
FONCTION:
Receveur rectangulaire
LONGUEUR:
1395 mm (peut être recoupé en longueur jusque 1295 mm)
LARGEUR:
650 mm
MATIERE:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ACCESSIBILITE:
Non accessible aux PMR

Plan PDF
Plan DWG

TYPE:
Minimalistisch
FUNCTIE:
Rechthoekige douchekuip
LENGTE:
1395 mm (snijdbaar in de lengte tot en met 1295 mm)
BREEDTE:
650 mm
MATERIAAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
TOEGANKELIJKHEID:
Niet voor MIVA geschikt

PDF-tekening
DWG-tekening

TYP:
Minimalistisch
FUNKTION:
Rechteckige Duschwanne
LÄNGE:
1395 mm (kann bis zu 1295 mm aufgeschnitten werden)
BREITE:
650 mm
MATERIAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ZUGÄNGLICHKEIT:
Nicht zugänglich für PEM

PDF-Zeichnung
DWG-Zeichnung

CHARACTER:
Minimalist
FUNCTION:
Rectangular shower tray
LENGTH:
1395 mm (can be cut down to 1295 mm)
WIDTH:
650 mm
MATERIAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ACCESSIBILITY:
Not accessible to PRM

PDF drawing
DWG drawing

CARÁCTER:
Minimalista
FUNCIÓN:
Plato rectangular
LARGO:
1395 mm (puede ser cortado hasta 1295 mm en su largo)
ANCHO:
650 mm
MATERIAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ACCESIBILIDAD:
No accesible a PMR

Diseño PDF
Diseño DWG