Receveurs de Douche-FR

Lyon 1500 x 1000

CARACTERE:
Minimaliste
FONCTION:
Receveur rectangulaire
LONGUEUR:
1500 mm (peut être recoupé en longueur jusque 1400 mm)
LARGEUR:
1000 mm
MATIERE:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ACCESSIBILITE:
Non accessible aux PMR

Plan PDF
Plan DWG

TYPE:
Minimalistisch
FUNCTIE:
Rechthoekige douchekuip
LENGTE:
1500 mm (snijdbaar in de lengte tot en met 1400 mm)
BREEDTE:
1000 mm
MATERIAAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
TOEGANKELIJKHEID:
Niet voor MIVA geschikt

PDF-tekening
DWG-tekening

TYP:
Minimalistisch
FUNKTION:
Rechteckige Duschwanne
LÄNGE:
1500 mm (kann bis zu 1400 mm aufgeschnitten werden)
BREITE:
1000 mm
MATERIAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ZUGÄNGLICHKEIT:
Nicht zugänglich für PEM

PDF-Zeichnung
DWG-Zeichnung

CHARACTER:
Minimalist
FUNCTION:
Rectangular shower tray
LENGTH:
1500 mm (can be cut down to 1400 mm)
WIDTH:
1000 mm
MATERIAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ACCESSIBILITY:
Not accessible to PRM

PDF drawing
DWG drawing

CARÁCTER:
Minimálistá
FUNCIÓN:
Plato rectangular
LARGO:
1500 mm (puede ser cortado hasta 1400 mm en su largo)
ANCHO:
1000 mm
MATERIAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ACCESIBILIDAD:
No accesible a PMR

Diseño PDF
Diseño DWG