Receveurs de Douche-FR

Novateur 1090 x 795

CARACTERE:
Classique
FONCTION:
Receveur rectangulaire
LONGUEUR:
1090 mm (peut être recoupé en longueur jusque 1000 mm)
LARGEUR:
795 mm
MATIERE:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ACCESSIBILITE:
Non accessible aux PMR

Plan PDF
Plan DWG

TYPE:
Klassiek
FUNCTIE:
Rechthoekige douchekuip
LENGTE:
1090 mm (snijdbaar in de lengte tot en met 1000 mm)
BREEDTE:
795 mm
MATERIAAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
TOEGANKELIJKHEID:
Niet voor MIVA geschikt

PDF-tekening
DWG-tekening

TYP:
Klassisch
FUNKTION:
Rechteckige Duschwanne
LÄNGE:
1090 mm (kann bis zu 1000 mm aufgeschnitten werden)
BREITE:
795 mm
MATERIAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ZUGÄNGLICHKEIT:
Nicht zugänglich für PEM

PDF-Zeichnung
DWG-Zeichnung

CHARACTER:
Classic
FUNCTION:
Rectangular shower tray
LENGTH:
1090 mm (can be cut down to 1000 mm)
WIDTH:
795 mm
MATERIAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ACCESSIBILITY:
Not accessible to PRM

PDF drawing
DWG drawing

CARÁCTER:
Clássico
FUNCIÓN:
Plato rectangular
LARGO:
1090 mm (puede ser cortado hasta 1000 mm en su largo)
ANCHO:
795 mm
MATERIAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ACCESIBILIDAD:
No accesible a PMR

Diseño PDF
Diseño DWG