Tables Vasques-FR

Florence 1107 - D

CARACTERE:
Classique
FONCTION:
Lavabo de coin
LARGEUR:
1107 mm (peut être recoupée en largeur jusque 580 mm)
PROFONDEUR:
520 mm
MATIERE:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ACCESSIBILITE:
Non accessible aux PMR

Plan PDF
Plan DWG

TYPE:
Klassiek
FUNCTIE:
Corner wastafel
BREEDTE:
1107 mm (snijdbaar in de breedte tot en met 580 mm)
DIEPTE:
520 mm
MATERIAAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
TOEGANKELIJKHEID:
Niet voor MIVA geschikt

PDF-tekening
DWG-tekening

TYP:
Klassisch
FUNKTION:
Eckwaschbecken
BREITE:
1107 mm (kann bis zu 580 mm aufgeschnitten werden)
TIEFE:
520 mm
MATERIAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ZUGÄNGLICHKEIT:
Nicht zugänglich für PEM

PDF-Zeichnung
DWG-Zeichnung

CHARACTER:
Classic
FUNCTION:
Corner washbasin
WIDTH:
1107 mm (can be cut down to 580 mm)
DEPTH:
520 mm
MATERIAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ACCESSIBILITY:
Not accessible to PRM

PDF drawing
DWG drawing

CARÁCTER:
Clássico
FUNCIÓN:
Lavabo de esquina
ANCHO:
1107 mm (puede ser cortado hasta 580 mm en su anchura)
PROFUNDIDAD:
520 mm
MATERIAL:
Solid Surface, Spray RAL, Spray Granit
ACCESIBILIDAD:
No accesible a PMR

Diseño PDF
Diseño DWG